Tietosuojaseloste

Saanan puheterapiapalvelun tietosuojaseloste

Päivitetty 6.7.2023

Tämä asiakirja sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Rekisterinpitäjä on Saanan puheterapiapalvelu

Y-tunnus 2981142-1

Kurkiaurankatu 14 F 16, 04420 Järvenpää

www.saanapulkkanen.fi

Rekisteristä vastaa yrittäjä Saana Pulkkanen, puh. 0442414222

Suostumukseen perustuva käsittely

Saan tietoja, joita luovutat vapaaehtoisesti. Sähköpostiviesteistä tallentuu lähettäjän nimi, viestin ajankohta, sähköpostiosoite ja viestin sisältö. Tekstiviestit tallentuvat puhelimen viestihistoriaan. Mikäli luovutat puhelinnumerosi, se voidaan tallentaa.

En käytä henkilötietoja markkinointiin enkä luovuta niitä eteenpäin ilman erillistä suostumusta. Käytän niitä vain suoraan yhteydenpitoon kanssasi.

Sopimukseen ja lakisääteisiin velvoitteisiin perustuva käsittely

Voin käsitellä tietojasi sopimuksiin ja lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen. Tämä koskee kaupankäyntiin ja yhteistyösuhteisiin liittyviä sopimuksia, asiakirjoja ja tositteita, jotka voivat sisältää henkilön nimen ja yhteystiedot. Säilytän tositteet kaikista ostoista kirjanpitoa varten. Olen ulkoistanut kirjanpidon Suomessa toimivalle yritykselle.

Terveydenhuollon potilastietojen käsittely

En toimi terveydenhuollon asiakkaiden henkilörekisterinpitäjänä, vaan käsittelen asiakkaideni henkilötietoja vain toimeksiantosuhteissa osana toimeksiantajan rekisteriä. Tällöin sovelletaan toimeksiantajan tietosuojaperiaatteita, jotka voivat poiketa tästä tietosuojaselosteesta. En hyödynnä toimeksiantajan rekisteriin kuuluvia tietoja muihin kuin rekisterinpitäjän määrittelemiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen pitkäaikaissäilytyksestä.

Tietojen säilytys

Poistan tietosi kohtuullisen ajan kuluttua yhteydenpidon lakkaamisesta tai kun käsitellylle tiedolle ei ole enää tarvetta. Kirjanpidon osalta säilytän tietoja lain edellyttämän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on mm. oikeus tarkistaa tietosi, oikaista virheelliset tiedot ja vaatia niiden poistoa. Lisätietoa saat tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta:

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 

Tietojen siirtäminen

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Verkkosivun turvallisuus

Verkkosivulla käytetään vain sivuston teknisen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Evästeet vanhenevat istunnon päättyessä. Sivulla ei käytetä mitään kolmannen osapuolen evästeitä. Sivusto ei kerää, myy tai jaa tietojasi.

Verkkosivulla on käytössä SSL-salaus.

En suosittele arkaluonteisten henkilötietojen lähettämistä suojaamattomalla sähköpostilla. Suosittelen yhteydenottoa ensisijaisesti puhelimitse, mikäli tarvitset lisätietoa. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostilla tai tekstiviestillä.