OSAAMINEN

Tutkinto

2017: Oulun yliopisto, filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma

Täydennyskoulutukset

2020: Kommunikaation kolmio ja kulmakivet * KPL – Kokosanamenetelmä * Treatment of picky and problem eaters using food chaining therapy * Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin * Oral mechanism/Cranial nerve examination * GAS logopedisessä viitekehyksessä * ICF puheterapeutin työssä * Voimauttava vuorovaikutus

2019: Pivotal response training PRT * Developing critical thinking skills in pediatric dysphagia * 3-part treatment plan for OPT * Autismin kirjo käyttäytymisen haasteet * Kuinka RSLDTN äänteet kuntoutetaan * Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla

2018: Läheisen ohjaus terapiatyössä * Ipad kuntoutuksessa

Lisäksi minulla on voimassa oleva ensiapukoulutus (EA1).